Cara Menempatkan Graf Excel ke dalam Fail Word

Sekiranya anda membuat dokumen yang kompleks untuk pelanggan atau pelabur anda dan mempunyai beberapa grafik penting dalam hamparan Excel, anda boleh memasukkan grafik ini ke dalam dokumen Word. Anda tidak perlu menggunakan fungsi Sisipkan atau melakukan tugas yang kompleks atau memakan masa untuk mendapatkan keseluruhan grafik dari Excel ke dalam dokumen Word. Word dan Excel bekerjasama tanpa memerlukan tambahan atau perisian pihak ketiga, jadi Word dapat membaca grafik Excel secara lalai.

1

Buka hamparan yang mengandungi grafik di Excel. Anda boleh mengklik dua kali hamparan untuk membukanya atau tekan "Ctrl-O" di Excel, pilih hamparan dan kemudian klik "Buka."

2

Klik grafik untuk memilihnya dan kemudian tekan "Ctrl-C" untuk menyalinnya ke papan keratan. Jangan klik dua kali grafik untuk mengelakkan memasuki mod penyuntingan.

3

Buka dokumen Microsoft Word atau tekan "Ctrl-N" untuk memulakan dokumen baru.

4

Klik di mana sahaja di dalam dokumen dan kemudian tekan "Ctrl-V" untuk meletakkan grafik Excel di tempat itu.

5

Tekan "Ctrl-S" untuk menyimpan perubahan pada dokumen.