Perbezaan Antara Nisbah Keuntungan dan Nisbah Penggunaan Aset

Nisbah kewangan membantu pelabur menentukan perniagaan mana yang hendak dibeli. Nisbah ini juga membantu pemimpin perniagaan mengetahui sama ada strategi tertentu berfungsi. Walaupun terdapat puluhan jenis nisbah kewangan yang tersedia untuk penganalisis, nisbah keuntungan dan nisbah penggunaan aset adalah antara yang paling biasa dan mudah dikira. Setiap jenis nisbah menunjukkan sesuatu yang berbeza mengenai perniagaan, tetapi mereka menangani beberapa pengukuran dan masalah yang sama.

Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah satu siri nisbah kewangan yang menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perniagaan dalam konteks tertentu. Margin keuntungan kasar adalah nisbah keuntungan yang paling biasa. Ia dikira sebagai keuntungan dibahagi dengan penjualan dan menunjukkan berapa banyak perniagaan yang dapat memperolehnya sendiri sebagai peratusan dari jumlah pendapatan penjualannya. Nisbah keuntungan lain adalah pulangan aset, yang dijumpai dengan membahagikan jumlah pendapatan dengan jumlah aset. Nisbah ini menunjukkan berapa banyak wang yang diambil perniagaan berbanding dengan nilai aset yang dimiliki oleh perniagaan.

Nisbah Penggunaan Aset

Nisbah penggunaan aset mengukur seberapa cekap perniagaan menggunakan asetnya untuk menjana wang. Perolehan penghutang perniagaan, yang ditakrifkan sebagai penjualan kreditnya dibahagi dengan nilai akaunnya yang dapat diterima daripada pelanggan, menunjukkan sama ada perniagaan dapat mengubah barang dan perkhidmatan yang dijualnya menjadi wang yang tersedia untuk tujuan lain. Perolehan inventori adalah nisbah penggunaan aset yang lain, didapati dengan membahagikan kos untuk menghasilkan barang yang dijual dalam jangka masa yang ditentukan dengan nilai purata inventori produk perniagaan dalam jangka masa yang sama.

Perbezaan Utama

Salah satu perbezaan utama antara nisbah keuntungan dan nisbah penggunaan aset adalah hakikat bahawa nisbah penggunaan aset lebih spesifik. Walaupun nisbah keuntungan mengukur prestasi keseluruhan dari segi keuntungan, nisbah penggunaan aset menumpukan pada pengukuran tertentu dalam perniagaan seperti nilai inventori dan jangka masa yang diperlukan untuk mengumpulkan akaun belum terima. Nisbah penggunaan aset juga menumpukan pada kecekapan, sementara nisbah keuntungan terutama menunjukkan prestasi mentah.

Kepentingan

Oleh kerana tujuan setiap perniagaan adalah untuk menghasilkan keuntungan, nisbah keuntungan sangat penting. Perniagaan dengan nisbah keuntungan negatif membelanjakan lebih banyak daripada yang dibuatnya, yang menunjukkan keadaan yang tidak berkekalan. Namun, bagi seorang pelabur, nisbah penggunaan aset dapat menunjukkan lebih banyak lagi mengenai seberapa baik perniagaan dikendalikan dan seberapa besar kemungkinannya berjaya di masa depan. Nisbah keuntungan yang tinggi boleh disebabkan oleh perubahan permintaan secara spontan atau kurangnya persaingan. Tetapi nisbah penggunaan aset bergantung pada kemampuan perniagaan untuk menjual produk yang dihasilkannya dan mengumpulkan penjualannya.