Cara Menentukan Nilai Bersih Perniagaan Melalui Lembaran Kerja

Walaupun istilah lembaran kerja dan kunci kira-kira boleh ditukar, proses menentukan nilai bersih perniagaan adalah sama. Aset tolak liabiliti sama dengan nilai bersih atau ekuiti pemilik. Aset boleh berbentuk tunai atau peralatan, dan liabiliti boleh berupa pinjaman perniagaan hingga gaji pekerja. Proses menentukan nilai bersih perniagaan adalah mudah; tambah semua aset, tambahkan semua liabiliti, kemudian tolak jumlah jumlah liabiliti dari jumlah keseluruhan aset.

1

Tambahkan semua aset yang dimiliki oleh perniagaan. Sebagai contoh, perniagaan kecil mempunyai $ 50,000 tunai, $ 650,000 peralatan, $ 35,000 akaun belum terima dan $ 620,000 tanah. Jumlah keseluruhan untuk semua aset ini sama dengan $ 1,355,000.

2

Tambahkan liabiliti yang wajib dilunaskan oleh perniagaan. Sebagai contoh, perniagaan ini mempunyai akaun yang dibayar $ 125,000, pinjaman peralatan sebanyak $ 550,000 dan gadai janji komersial di gudang dengan harga $ 600,000. Jumlah liabiliti untuk perniagaan ini sama dengan $ 1,275,000.

3

Kurangkan jumlah liabiliti dari jumlah aset untuk mendapatkan nilai bersih perniagaan. Dalam contoh ini, perniagaan kecil ini mempunyai aset $ 1,355,000 dan liabiliti $ 1,275,000. Menolak $ 1,275,000 daripada $ 1,355,000 sama dengan $ 80,000. Nilai bersih perniagaan ini ialah $ 80,000.