Untuk apa SMTP digunakan?

SMTP, atau Simple Mail Transfer Protocol, adalah sekumpulan panduan komunikasi yang digunakan oleh pelayan e-mel untuk menyampaikan e-mel kepada pelanggan mereka. E-mel anda hanyalah rentetan teks; SMTP membantu pelayan dan pelanggan e-mel mengkategorikan dan mengatur maklumat yang anda hantar. Semasa anda menghantar e-mel, pengirim, penerima, isi e-mel dan tajuk akan dipisahkan menjadi beberapa bahagian. SMTP memisahkan bahagian menggunakan kata kod.

Penggunaan SMTP

SMTP digunakan untuk mengirim e-mel, jadi hanya berfungsi untuk e-mel keluar. Untuk dapat menghantar e-mel, anda perlu memberikan pelayan SMTP yang betul semasa anda menyediakan klien e-mel anda. Tidak seperti POP3 dan IMAP, SMTP tidak dapat digunakan untuk mengambil dan menyimpan e-mel. SMTP juga bertanggungjawab untuk mengatur komunikasi antara pelayan. Pelayan pertama mengenal pasti dirinya dan menghantar jenis operasi yang akan dilakukannya. E-mel dihantar hanya setelah pelayan kedua membenarkan operasi. SMTP mudah dan boleh dipercayai, tetapi tidak begitu selamat. Oleh kerana berasaskan teks, SMTP rentan terhadap spoofing.