Mengapa Mendengar Penting dalam Organisasi Perniagaan?

Komunikasi lisan melibatkan kedua-dua bercakap dan mendengar. Dalam organisasi perniagaan, mendengar adalah kunci untuk hubungan kerja yang berkesan di antara pekerja dan antara pengurusan dan kakitangan. Kemahiran mendengar juga mempengaruhi interaksi syarikat dengan pelanggan dan perniagaan lain.

Untuk meningkatkan kemahiran mendengar anda, beri perhatian sepenuhnya kepada orang lain dan jaga hubungan mata. Setelah selesai bercakap, ulang kalimatnya dan tanyakan adakah anda memahaminya dengan betul. Terus mengemukakan soalan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pernyataannya.

Petua

Mendengarkan membolehkan anda memperoleh fakta sehingga anda dapat membuat keputusan yang menguntungkan perniagaan anda. Ini penting untuk membina kepercayaan dan dapat mengurangkan konflik. Reputasi perniagaan bergantung pada kemahiran mendengar.

Untuk Mendapatkan Maklumat

Mendengarkan membolehkan anda memperoleh fakta sehingga anda dapat membuat keputusan yang menguntungkan perniagaan anda. Dengan mendengarkan pemohon pekerjaan dalam wawancara, misalnya, anda mungkin mengetahui sikapnya terhadap profesion, prestasi dalam pekerjaan sebelumnya dan maklumat yang tidak terperinci mengenai resume. Wawasan tambahan ini dapat membantu anda membuat keputusan sama ada pemohon sesuai untuk syarikat anda. Seorang penyelia yang mendengar aduan pekerja mengenai risiko kesihatan di tempat kerja boleh mengurangkan kecederaan dan meningkatkan prestasi kerja.

Membangun dan Membina Kepercayaan

Mendengarkan adalah mustahak untuk membina kepercayaan. Sekiranya salah seorang anggota pasukan tidak mendengar arahan, keseluruhan projek mungkin gagal. Untuk mengembangkan kepercayaan, perhatikan arahan lisan dan tarikh akhir. Dengarkan pernyataan yang dapat dibuat oleh rakan sekerja mengenai kekuatan dan kelemahannya sendiri berkaitan dengan projek, sehingga anda dapat berkolaborasi dengan cara yang dapat memaksimumkan kekuatan masing-masing.

Mengekalkan Reputasi Anda

Reputasi perniagaan bergantung pada kemahiran mendengar. Sekiranya anda gagal mendengarkan pelanggan, misalnya, pelanggan mungkin tidak akan menerima perkhidmatan atau produk yang diharapkannya. Apabila ini berulang kali, ia boleh merosakkan reputasi syarikat. Sebuah syarikat mengembangkan hubungan dengan perniagaan lain melalui komunikasi lisan juga. Berbual di telefon dan mengerjakan tugas pada masa yang sama boleh menyebabkan salah faham.

Mendengarkan Dapat Mengurangkan Konflik

Mendengarkan dapat mengurangkan konflik. Konflik boleh timbul apabila seseorang merasa disalahpahami atau dianiaya. Contohnya, jika anda gagal mendengar arahan dan rakan sekerja anda melakukan tugas yang sepatutnya anda laksanakan, rakan sekerja itu mungkin tidak berpuas hati dengan anda. Perhatikan juga isyarat bukan lisan. Sekiranya ekspresi wajah, gerak tubuh atau tingkah laku seseorang bertentangan dengan kata-katanya, ajukan soalan untuk mengetahui apa sebenarnya maksudnya.

Memotivasikan Pekerja Melalui Mendengar

Seorang pengurus dapat meningkatkan semangat dan produktiviti dengan memahami apa yang memotivasi setiap pekerja. Dengarkan pekerja untuk mengetahui aspek pekerjaan apa yang mereka anggap paling bermanfaat dan mencabar. Jangan berharap untuk memahami keperluan pekerja dari satu perbualan. Terus menjadi pendengar yang penuh perhatian agar pekerja tahu bahawa anda benar-benar berminat dengan apa yang dia katakan.