Cara Membuka Imbasan Sebelumnya di Avast

Salah satu keutamaan tertinggi anda semasa menjaga komputer pejabat, kerana maklumat sensitif yang terdapat di dalamnya, adalah menggunakan program anti-virus seperti Avast untuk menjaga keselamatan komputer anda. Salah satu ciri Avast ialah ia menyimpan hasil imbasan anda sebelumnya di lokasi yang dikenali sebagai Scan Log. Log Pindai tidak hanya merangkumi waktu dan tarikh imbasan sebelumnya, tetapi juga mencatat jumlah fail dan folder yang diimbas, panjang imbasan, jumlah fail yang dijangkiti dan tindakan apa yang anda lakukan terhadap fail tersebut.

1

Lancarkan antara muka Avast.

2

Klik "Imbas Komputer."

3

Klik "Log Imbas."

4

Klik log untuk melihat maklumat asas mengenainya, seperti jumlah item yang diimbas, berapa lama imbasan dilakukan dan jumlah fail yang dijangkiti.

5

Klik "Lihat Hasil" untuk melihat pemeriksaan mendalam tentang hasilnya, seperti file mana yang dijangkiti dan tindakan anda terhadapnya.