Cara Berkongsi Pengimbas USB

Menyambungkan pengimbas USB anda ke rangkaian tidak memerlukan perkakasan mahal yang istimewa. Windows membolehkan anda menghubungkan pengimbas anda secara langsung ke komputer lain dan membaginya, atau menyiapkannya sebagai pengimbas tanpa wayar di rangkaian anda. Hemat ruang dan gunakan pengimbas pusat untuk semua komputer perniagaan anda dengan menyambungkannya melalui port USB ke penghala atau modem rangkaian.

1

Sambungkan kabel pengimbas anda ke komputer yang disambungkan ke rangkaian anda atau ke port USB penghala atau modem. Sekiranya belum dipasang, pasang pengimbas dengan mengikuti arahan pemasangan untuk model pengimbas anda.

2

Klik "Mula," kemudian "Panel Kawalan." Ketik "Rangkaian" di kotak carian, kemudian klik "Lihat komputer dan peranti rangkaian" di bawah "Pusat Rangkaian dan Perkongsian."

3

Klik kanan pada pengimbas anda dan pilih "Pasang." Walaupun pengimbas sudah terpasang di komputer tempatan anda, ini menjadikannya dapat diakses di rangkaian.