Apakah Fungsi Audit Perakaunan?

Audit perakaunan melakukan fungsi yang diperlukan untuk memastikan bahawa syarikat tidak hanya jujur ​​dalam pelaporan kewangannya tetapi juga operasi syarikat berjalan sebagaimana mestinya. Juruaudit boleh bekerja sama ada di dalam syarikat, melakukan audit dalaman, atau untuk organisasi lain, melakukan audit luaran.

Petua

Audit adalah penilaian bebas terhadap rekod kewangan syarikat untuk memastikan bahawa penyata tersebut merupakan perwakilan yang adil dan tepat mengenai kedudukan kewangan syarikat.

Juruaudit Luaran dan Dalaman

Juruaudit luaran adalah akauntan awam yang diperakui, atau CPA, yang bekerja sebagai bebas daripada perniagaan atau organisasi, memeriksa penyata kewangan yang disediakan oleh pengurusan perniagaan atau organisasi. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Persekutuan, atau SEC, menghendaki syarikat-syarikat yang diikat secara terbuka agar penyata kewangan mereka diperiksa oleh juruaudit.

Juruaudit memastikan bahawa semua penyata yang dibuat dalam penyata kewangan syarikat adalah tepat dan benar. Juruaudit dalaman melakukan tugas serupa untuk memastikan penyata kewangan syarikat itu benar dan tepat, tetapi mereka digunakan oleh syarikat yang sedang diaudit.

Pantau Sistem Syarikat

Audit perakaunan tidak hanya memeriksa sama ada penyata kewangan syarikat adalah tepat, tetapi juga menguji bahawa sistem syarikat beroperasi sebagaimana mestinya. Sistem yang dikaji oleh juruaudit merangkumi kawalan dalaman syarikat, atau langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan atau menghilangkan kesilapan atau penipuan perakaunan. Berdasarkan hasil audit perakaunan, juruaudit mengesyorkan perubahan yang harus dilakukan oleh syarikat terhadap proses atau sistemnya untuk menghilangkan masalah dan mengurangkan kesilapan masa depan.

Laporan audit juga menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan dalam kawalan dalaman syarikat yang memungkinkan pekerja melakukan penipuan dan berpotensi tidak terperangkap.

Memenuhi Matlamat Kewangan

Syarikat harus sentiasa berusaha untuk mengekalkan kos operasi serendah mungkin tanpa mengorbankan produktiviti. Audit perakaunan melihat objektif dan matlamat kewangan syarikat untuk menentukan apakah dasar dan amalan yang ditetapkan oleh syarikat dilaksanakan seperti yang dirancang. Juruaudit mencadangkan bagaimana syarikat dapat membuat penyesuaian terhadap amalan dan polisi untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan objektif tersebut.

Kepercayaan dan Jaminan Awam

Audit luaran membantu meyakinkan orang ramai bahawa wang yang dilaburkan di syarikat milik awam akan digunakan seperti yang dinyatakan, dan bukannya dana tersebut akan digunakan untuk tujuan atau aktiviti lain. Juruaudit memastikan bahawa dokumen kewangan dari syarikat selaras dengan penyata kewangan, menghilangkan kemungkinan penipuan atau ketidakcekapan yang melampaui kejayaan kewangan yang dinyatakan syarikat.

Melalui audit luaran, mereka yang telah melabur dalam syarikat memperoleh jaminan bahawa syarikat tersebut terlibat dalam kegiatan perniagaan yang diwakili oleh syarikat pada saat pelaburan itu dibuat.