Apakah Teori Organisasi Rasional?

Teori organisasi rasional adalah idea bahawa organisasi, seperti perniagaan, adalah alat untuk mencapai tujuan atau set tujuan yang dapat ditentukan. Organisasi yang rasional menggunakan struktur formal untuk menentukan peranan setiap anggota organisasi. Dalam perniagaan di mana peranan dan tujuan ditentukan dengan jelas, proses pengurusan harus rasional dan dapat diramalkan, menurut Babson College.

Organisasi Rasional

Bagi pemilik perniagaan kecil, kemungkinan daya tarik teori sistem rasional adalah kejelasan dan kesederhanaan melihat perniagaan sebagai sistem rasional. Contohnya, tujuan pengedar kereta adalah menjana keuntungan dengan menjual kereta. Setiap pekerja pengedar mempunyai peranan yang jelas dalam proses ini.

Jurujual bertemu dengan pelanggan dan menjual kereta. Pengurus bertugas melatih, memotivasi dan mengawasi jurujual. Secara teori, keperibadian individu dari orang-orang yang bekerja di dealer tidak boleh menjadi faktor utama kerana setiap orang mempunyai tempat dalam sistem dan hanya harus memenuhi peranannya sendiri dengan betul.

Organisasi Politik

Walaupun boleh menggambarkan hampir mana-mana organisasi sebagai sistem rasional dengan menyenaraikan tujuan dan tajuk pekerjaan rasmi, banyak organisasi lebih bersifat politik daripada rasional, menurut Perbincangan Ekonomi. Dalam organisasi politik, pengaruh peribadi dan kemahiran orang lebih banyak daripada tajuk formal. Organisasi lebih bersifat politik dan kurang rasional apabila bahagian organisasi yang berbeza mempunyai tujuan yang bertentangan.

Sebagai contoh, bahagian perkhidmatan pelanggan di sebuah peniaga kereta mungkin mempunyai tujuan untuk memastikan tahap kepuasan pelanggan yang tinggi walaupun itu menghasilkan penjualan yang lebih sedikit, tetapi jurujual mungkin mempunyai tujuan yang bertentangan. Untuk menguruskan kedua-dua jabatan dengan berkesan, pengurus peniaga mesti mencari keseimbangan antara matlamat bertentangan kedua-dua jabatan tersebut.

Membuat keputusan

Dalam perspektif sistem rasional, keputusan yang dibuat oleh setiap anggota organisasi ditentukan oleh tempatnya dalam hierarki formal, dengan ruang yang terhad untuk pendapat individu sahaja. Secara teori, jika pengurus memberitahu jurujual untuk fokus menjual model kereta yang kurang popular walaupun membayar komisen yang sama dengan model yang lebih popular, jurujual hanya perlu bekerja lebih keras dan menjual kereta yang kurang popular.

Pada hakikatnya, banyak jurujual tidak akan bekerja lebih keras hanya untuk menghasilkan jumlah wang yang sama tanpa mengira apa yang disuruh oleh pihak pengurusan. Dalam keadaan ini, tingkah laku rasional bagi individu berbeza dengan tingkah laku rasional untuk organisasi. Tidak semua orang akan bersikap rasional walaupun dalam keadaan ideal. Contohnya, jika dua rakan sekerja tidak menyukai satu sama lain, mereka boleh menjadikan jabatan tidak cekap walaupun di tempat kerja yang paling tersusun.

Mengaplikasikan Teori Organisasi Rasional

Walaupun tidak ada organisasi yang benar-benar rasional di dunia nyata, pemilik perniagaan dapat secara efektif menerapkan sudut pandang teori sistem rasional dalam beberapa situasi. Sekiranya pemilik perniagaan dapat menentukan dengan jelas apa yang dia harapkan untuk dicapai dengan tindakan tertentu, apakah pilihan alternatifnya, dan apa kemungkinan hasilnya, dia mungkin dapat mengabaikan politik tempat kerja dan hanya bergantung pada struktur formal syarikat yang akan dijalankan keluar pesanannya. Sekiranya tidak ada cukup maklumat yang tersedia untuk melakukan semua perkara ini, pemiliknya akan mendapat hasil yang lebih baik dengan membina kata sepakat daripada dengan memberi pesanan.