Isu Undang-Undang Pengesahan Kontrak

Pengesahan kontrak diperlukan apabila kontrak dibatalkan tetapi pihak-pihak menentukan bahawa mereka lebih suka melaksanakan dan melaksanakan kontrak tersebut. Contohnya, jika seorang lelaki berusia 16 tahun menandatangani kontrak untuk membeli kereta, kontrak itu akan dibatalkan, kerana kenalan hanya dapat ditandatangani oleh individu yang berumur 18 tahun ke atas. Apabila mencapai usia majoriti, orang yang menandatangani ketika di bawah umur dapat menghormati kontrak pembelian melalui pengesahan. Sebagai pemilik perniagaan kecil, anda mungkin diminta untuk mengesahkan kontrak yang ditandatangani oleh individu yang tidak diberi kuasa untuk memberikan tandatangan.

Pembentukan Kontrak

Elemen-elemen penting dalam kontrak merangkumi tawaran, penerimaan, pertimbangan, dan "pertemuan pemikiran", yang bermaksud pihak-pihak memahami dan bersetuju dengan syarat-syarat asas kontrak. Pertimbangan bermaksud bahawa pihak-pihak mesti menukar sesuatu yang bernilai ketika membuat kontrak. Sekiranya terdapat kekurangan dalam penciptaan atau syarat-syarat kontrak, kontrak tersebut boleh dianggap tidak sah atau terbatal.

Kelemahan Kontrak

Kontrak yang tidak sah tidak dapat disahkan kerana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah. Contoh kontrak yang tidak sah termasuk kontrak berdasarkan perkara yang tidak sah, kontrak untuk melaksanakan peristiwa yang mustahil, dan kontrak yang menghalang pilihan seseorang untuk berkahwin. Kontrak yang sebaliknya boleh dibatalkan, tetapi tidak terbatal, dapat dilaksanakan dengan setia melalui proses pengesahan. Contoh kontrak yang boleh dibatalkan termasuk kontrak di mana pihak tidak mampu pada masa menandatangani kerana dadah atau alkohol, dan kontrak yang dibuat dalam keadaan terpaksa.

Pengesahan

Sekiranya anda ingin mengesahkan kontrak yang tidak dapat dibatalkan, anda harus membuat surat kepada pihak lain. Dalam surat anda, nyatakan mengapa anda ingin mengesahkan kontrak tersebut dan mengapa anda percaya kontrak itu dapat ditegakkan. Minta pihak lain menghubungi anda, dan tanyakan apakah mereka bersedia menandatangani perjanjian pengesahan.

Perjanjian Pengesahan

Perjanjian ratifikasi anda mesti menyatakan bahawa pihak-pihak ingin meratifikasi kontrak, dan salinan kontrak harus dilampirkan pada perjanjian ratifikasi. Perjanjian ratifikasi harus menyatakan tarikh ratifikasi. Anda juga boleh memasukkan klausa tambahan, seperti bagaimana pemberitahuan diberikan di bawah perjanjian dan undang-undang negeri yang mengatur perjanjian tersebut. Perjanjian ratifikasi mesti ditandatangani oleh kedua-dua pihak.