Cara Mengisi Lembaran Kerja Jadual D Cukai

Sekiranya perniagaan kecil anda adalah hak milik tunggal, perkongsian, syarikat terhad atau S-corporation, anda dan pemilik bersama membayar cukai perniagaan melalui pendapatan yang anda laporkan kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri pada 1040 anda. Sekiranya perniagaan anda menjual sebarang aset modal , menguntungkan atau tidak, anda harus melaporkannya kepada IRS menggunakan Jadual D. Lembaran kerja cukai Jadual D membantu pelabur mengira jenis pendapatan pelaburan tertentu untuk borang Jadual D, termasuk harta tanah susut nilai.

Jadual D Aset Modal

Borang Jadual D memberitahu IRS ketika aset modal dijual, yang sangat penting untuk mengira cukai yang terhutang atas pelaburan yang menguntungkan. Definisi IRS mengenai aset modal cukup luas untuk merangkumi banyak barang harta benda selain pelaburan. Aset modal yang mesti dimasukkan dalam Jadual D merangkumi rumah, kereta, perabot, stok dan bon. Walau bagaimanapun, harta yang boleh disusut nilai, seperti mesin perniagaan atau peralatan pejabat, tidak termasuk dalam Jadual D, walaupun ia telah disusut nilai sepenuhnya, IRS menulis dalam arahan Jadual Dnya.

Borang 8949

Sekiranya perniagaan anda menjual saham, bon atau aset pelaburan lain, anda akan menerima borang 1099-B dengan semua maklumat mengenai penjualan dari setiap firma pembrokeran di mana anda melakukan transaksi. Sebelum melengkapkan Jadual D, anda mesti menyenaraikan semua aset modal yang anda jual tahun lalu pada Borang 8949, termasuk tarikh dan harga untuk pembelian dan penjualan setiap aset serta jumlah keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut.

Tempoh Pemilikan

Sekiranya perniagaan anda mendapat keuntungan daripada menjual pelaburan yang dimiliki kurang dari satu tahun, ia boleh dikenakan cukai sebagai pendapatan biasa oleh IRS dan disenaraikan di Bahagian 1 borang Jadual D. Sekiranya aset modal ditahan selama 366 hari, maka anda akan mendapat faedah dari kadar cukai keuntungan modal dan menyenaraikan urus niaga pada Bahagian 2 borang Jadual D. Sekiranya perniagaan anda kehilangan wang pelaburan tahun ini, anda mungkin akan mengurangkan kerugian sehingga $ 3,000 daripada jumlah pendapatan anda yang dilaporkan, menurut laman web Fox Business.

Jadual D Lembaran Kerja Cukai

Lembaran kerja cukai Jadual D membantu pelabur mengetahui cukai untuk jenis penjualan pelaburan khas, termasuk bangunan harta tanah yang mempunyai nilai susut nilai dan koleksi, seperti seni atau syiling. Untuk melengkapkan lembaran kerja ini, anda perlu mengisi Borang 1040 hingga baris 43 untuk mengira pendapatan bercukai anda. Sekiranya anda menerima dividen dari saham domestik atau dana bersama yang anda simpan selama lebih dari 60 hari berturut-turut, ia mungkin dikira sebagai dividen yang layak dan dikenakan cukai dengan kadar cukai keuntungan modal yang lebih rendah. Buku arahan IRS Form 1040 mengandungi lembaran kerja untuk dividen dan keuntungan modal yang berkelayakan.